LOCKDOWN STORMS #3: ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

[GR/ENG]
LOCKDOWN STORMS #3: ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
Σημείωση για τα συρματοπλέγματα στον Αστρομερίτη

Η τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων σε 11 χιλιόμετρα της πράσινης γραμμής εν μια υλική απεικόνιση της στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διαχείριση της πολυεθνικής εργατικής τάξης. Μελετώντας την μεταναστευτική πολιτική μαθαίνουμε πολλά για τους στόχους του ελληνοκυπριακού κράτους τζιαι του κεφαλαίου που εκπροσωπεί, αφού η διαχείριση των μεταναστ(ρι)ών αποτελεί σημείο συνάντησης της εξωτερικής πολιτικής τζιαι της καπιταλιστικής οργάνωσης της εργασίας. Στην προκειμένη: η σταδιακή αλλά σταθερή εδραίωση της διχοτόμησης, αντιμετωπίζοντας την πράσινη γραμμή ως σκληρό σύνορο, συναντά την ρατσιστική μεταναστευτική πολιτική, αναπαράγοντας την πολιτική απελάσεων και φυλακίσεων σε «κέντρα φιλοξενίας» στο εσωτερικό της ελληνοκυπριακής δημοκρατίας.

Τι μπορούμε να μάθουμε για τη διαχείριση της πανδημίας που την μεταναστευτική πολιτική; Η φυλάκιση σχεδόν δύο χιλιάδων αιτητών ασύλου στην Πουρνάρα, λαλεί το κράτος, εν για την προστασία της υγείας μας. Προφανώς τούτο εν ψέμα. Η υγειονομική διαχείριση των μεταναστριών εν ξεκάθαρα μια στρατιωτική διαχείριση ενός κομματιού της εργατικής τάξης. Ποια εν η τύχη της εργατικής τάξης έξω που την Πουρνάρα; Curfew, lockdown, κομμένοι μισθοί, επισφάλεια, απαγορεύσεις, καταστολή. Λαλούμε πως η εργατική τάξη εν ενιαία. Η διαχείρισή της που το κράτος επίσης. Η Πουρνάρα εν η πιο σκληρή πτυχή του συνόλου των επιλογών της κυβέρνησης για τους από κάτω τούτης της κοινωνίας. Στην Πουρνάρα, τζιαι παντού, το ελληνοκυπριακό κράτος διαχειρίζεται με στρατιωτικούς όρους τους εργάτες τζιαι τες εργάτριες. Στην Πουρνάρα, τζιαι παντού, βιώνουμε μια σκληρή διαχείριση πλεονάζουσας εργατικής δύναμης, ανθρώπινης δυνατότητας για εργασία, στα πλαίσια της καπιταλιστικής κρίσης. Η κατανόηση των μέτρων για την πανδημία σαν παράλληλα μέτρα για την κρίση μπορεί να εξηγήσει πολλές που τες αντιφάσεις όπως την απαγόρευση διαδηλώσεων ενώ τα mall εν ανοιχτά ή την κρατική αδιαφορία για τες δομές υγείας ενώ παράλληλα περιπαίζουν μας με προπαγάνδα για ατομικές ευθύνες.

Ένα πανό στον τελευταίο κύκλο αγώνων μέστην Πουρνάρα έγραφε: Corona is not killing us, Pournara is. Τούτη η συνείδηση, ότι οι κρατικές επιλογές (που τα οδοφράγματα, στα κέντρα κράτησης, στην χυδαία αύξηση της καταστολής) εν πιο επικίνδυνες που τον ιό, πιστεύκουμε εν στον πυρήνα των αγώνων τζιαι των διαδηλώσεων του τελευταίου χρόνου. Τούτη η συνείδηση σιγά σιγά βρίσκει τους τρόπους τζιαι τες λέξεις να εκφραστεί. Για μας, τούτη η συνείδηση λαλεί πως ο αγώνας για ελευθερία μέσα στα κέντρα κράτησης τζιαι ο αγώνας ενάντια στον αυταρχισμό τζιαι τη διαφθορά εν ο ίδιος αγώνας. Ο αγώνας ενάντια στον ρατσισμό τζιαι τα συρματοπλέγματα μιας κοινωνίας-φυλακής, τζιαι ο αγώνας ενάντια στην καραντίνα τζιαι ούλλα τα δύσκολα που μας φορτώνει παν μαζί. Το στοίχημα εν να έβρουν τα νήματα που τους ενώνουν. Τζιαι τότε οι διαχωρισμοί εννα δεχτούν σοβαρό πλήγμα.

Για τούτο το λόγο συνεχίζουμε να είμαστε στους δρόμους ενάντια στον ρατσισμό τζιαι τις απαγορεύσεις. Εννα τα πούμε τζιαμέ σύντομα.
________

LOCKDOWN STORMS #3: BRAINS ON THE FENCE OF THE INVISIBLE ENEMY
A note about the barbed wires in Astromeritis

Placing barbed wire along 11 kilometres of the green line is a material reflection of the Republic of Cyprus’ strategy to handle the multinational working class. Studying the migration policy we can learn a lot about the goals of the greek-cypriot state and the capital it represents, since the management of migrants is where foreign policy and capitalist organisation of labour meet. In this case: the slow but steady imposition of partition, treating the green line as a hard border, meets the racist migration policy, reproducing the deportation and imprisonment in “hospitality centers” policies in the internal of the greek-cypriot republic.

What can we learn about the management of the pandemic from the migration policy? The imprisonment of almost two thousand asylum seekers at Pournara, says the state, is to protect our health. This is clearly a lie. The sanitary management of migrants is clearly a military management of part of the working class. What is the fate of the working class outside Pournara? Curfew, lockdown, reduced salaries, precarity, prohibitions, repression. We say the working class is one. Its management by the state is one too. Pournara is the harshest part of the whole of decisions made by the government for the oppressed of this society. In Pournara, and everywhere, the greek-cypriot state manages workers with military terms. In Pournara, and everywhere, we are witnessing a hard handling of surplus labour power, human capacity for work, in the context of the capitalist crisis. Understanding the measures for the pandemic also as measures for the crisis can explain many of the contradictions such as the ban on demonstrations while the malls are open, or the state’s abandonment of health structures while producing propaganda about individual responsibilities.

A banner in the last cycle of struggles in Pournara read: Corona is not killing us, Pournara is. This understanding, that the state’s choices (from the checkpoints, to the detention centers, to the rampant rise of repression) are more dangerous than the virus, we believe is central to the core of struggles and demonstrations of the past year. This understanding is slowly finding the ways and the words to express itself. For us, this understanding says that the fight for freedom within detention camps and the fight against authoritarianism and corruption are the same fight. The fight against racism and the barbed wires of a prison-society and the fight against the quarantine and all the troubles it brings for us go together. The goal is for them to find the threads that connect them. And then the separations will have been dealt a serious blow.

For this reason we continue to be on the streets against racism and prohibitions. We will see you there soon.