ΚΑΝΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ – ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ

[Gr/Eng]

Κάλεσμα για την πορεία Μαζί στον Δρόμο για την Ομοσπονδία – Federasyon Yolunda Birlikte

ΚΑΝΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ – ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ

Στες 24/4 κατεβαίνουμε στους δρόμους μαζί με τους τ/κ συντρόφους/ισσες μας ενάντια στη διχοτόμηση. Ενάντια στον εθνικισμό, τον ρατσισμό, τον αυταρχισμό. Για μας, η διχοτομική πολιτική συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση των μεταναστριών, την αντιμετώπιση της πράσινης γραμμής ως σκληρό σύνορο με συρματοπλέγματα, τες γεωπολιτικές επιδιώξεις είτε με τες ΑΟΖ είτε με τα επενδυτικά προγράμματα. Η διχοτομική πολιτική όμως συνδέεται άμεσα τζιαι με τους ταξικούς συσχετισμούς: η νίκη των εθνικισμών στην Κύπρο συνοδεύκεται που την ιστορική συντριβή της εργατικής τάξης, των κοινωνικών τζιαι ταξικών αγώνων.

Η κατάρρευση των συνομιλιών το 2017 μπορεί να αναγνωστεί που τους υλικούς, γεωπολιτικούς όρους που την εσυνόδεψαν: τες έρευνες στην ΑΟΖ που εν εκαρποφορούσαν, τζιαι το τεράστιο πρότζεκτ του επενδυτικού προγράμματος τζιαι των διαβατηρίων. Μπορεί να αναγνωστεί δηλαδή, ως μια στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου με βάση τα άμεσα συμφέροντά του. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί τζιαι για τα οδοφράγματα, το κλείσιμο των οποίων ικανοποιεί σημαντικές μερίδες του ελληνοκυπριακού κεφαλαίου. Εν θέλουμε να πούμε πως η κυβέρνηση στο νότο σχεδιάζει ψυχρά τζιαι με μαθηματική ακρίβεια την εξωτερική πολιτική, όμως εν ξεκάθαρο πως ο εθνικισμός στηρίζει τζιαι στηρίζεται σε υλικά συμφέροντα του κεφαλαίου.

Σήμερα, η διχοτομική πολιτική εν κινείται σε κάποιο κενό νοήματος. Συνοδεύκεται που σκληρές απαγορεύσεις, στρατιωτικοποίηση της καθημερινής ζωής με μπάτσους τζιαι στρατό να μας επιτηρούν, καταστολή ενάντια σε μετανάστες τζιαι διαδηλωτές τζιαι κλίμα πανικού μέσω της πολεμικής προπαγάνδας της κυβέρνησης τζιαι των ΜΜΕ. Ο αγώνας ενάντια στη διχοτόμηση λοιπόν συνδέεται με τους αγώνες των τελευταίων μηνών ενάντια στον αυταρχισμό τζιαι τη διαφθορα.

Μετά τζιαι το πλήγμα που εδέχτηκε η ομοσπονδιακή προοπτική το 2017, υπάρχει μια ανάγκη να βρεθούν νέοι τρόποι, νέες λέξεις να μιλούμε για το κυπριακό, τουλάχιστον νότια της πράσινης γραμμής. Πιάνουμε το νήμα που τους αγώνες τζιαι την κοινωνικότητα των τελευταίων μηνών, που τες κοινότητες που υπάρχουν τζιαι δρουν ανταγωνιστικά στον εγκλεισμό, την μοναξιά τζιαι την εθνικιστική ξεφτίλα που μας επιβάλλεται. Εν έχουμε ούτε χρόνο ούτε όρεξη να παρακαλέσουμε τους εθνοπατέρες να τα έβρουν τζιαι να μας σώσουν. Το δικό μας έργο εν η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής πραγματικότητας, πολύμορφων κοινότητων αγώνα που αμφισβητούν έμπρακτα τα αυτονόητα των νέων ρεαλισμών του κράτους τζιαι των ΜΜΕ. Μαζί με τους τουρκοκύπριους τζιαι τες τουρκοκύπριες. Μαζί με τες μετανάστριες τζιαι τους μετανάστες.

Το σάββατο κάμνουμε ένα βήμα. Ο δρόμος μπροστά μας εν μακρύς: ξεκινούμε με το να τον ενώσουμε.

Προσυγκέντρωση ΩΣ ΔΑΜΕ:
📍Πάρκο Κολοκάση
⏰ 17:00

Κεντρικό Κάλεσμα:
📍Πλατεία Ελευθερίας
⏰17:30

******

Call for the Μαζί στον Δρόμο για την Ομοσπονδία – Federasyon Yolunda Birlikte
demonstration

NO NATION UNITES US – NO BARBED WIRE KEEPS US APART

On 24/4 we take to the streets together with our t/c comrades against partition. Against nationalism, racism, authoritarianism. For us, partition politics are connected to the handling of migrants, treating the green line as a border with barbed wires, the geopolitical aspirations of the EEZ and the investment programmes. Partition politics are also connected to the class reality: the victory of nationalism in Cyprus comes with the historical crushing of the working class, the social and class struggles.

The collapse of the talks in 2017 can be read through the material, geopolitical conditions that came with it: the search for gas in the EEZ that was not going well and the massive project of the investment programme and the passports. It can be read then, as a strategic choice of capital based on its immediate interests. The same can be said about the checkpoints, whose closure satisfies important parts of greekcypriot capital. We don’t mean to say that the government in the south is planning coldly and mathematically its external policy, however it is clear that nationalism supports and is supported by capital’s material interests.

Today, partition politics are not moving in a void. They go together with harsh restrictions, militarisation of our everyday life with cops and army to survey us, repression against migrants and protestors and war propaganda through the government and the media. The struggle against partition then is connected to the struggles of the past months against authoritarianism and corruption.

After the blow to the prospects for federation in 2017, there is a need to find new ways, new words to speak about the Cypriot issue, at least south of the green line. We take as a starting point the struggles and the socialising of the last months, the communities that exist and act antagonistically to the confinement, loneliness and nationalism that is imposed on us. We have neither time nor desire to beg the nation’s fathers to figure it out and save us. Our task is the creation of an antagonistic reality, multi-faceted communities of struggle that question in practice the new realisms of the state and the media. Together with the Turkish Cypriots. Together with migrants.

On Saturday we take a step. The road in front of us is long: we begin by connecting it.

“Os Dame” Pre-meeting
📍Kolokasi Park
⏰ 17:00

Central Demo Meeting
📍Eleftherias Square
⏰17:30