HERE WE GO AGAIN_PRIDE PROTEST 13/5 (ENG/GR/TR)

(Greek and Turkish text follows)

“Here we go again!”

For us, pride marches are marches commemorating the Stonewall uprisings, as well as all the struggles and assertions for the liberation of our desires, genders and sexualities. Liberation from oppressive normative systems, from patriarchy and capitalism which violently dominate and commodify our lives, putting them intο boxes for the sole purpose of profiting from pink money.

It is a way to collectively claim public space in solidarity, for all the struggles against racism, homophobia, biphobia, transphobia, sexism, hetero+homo-normativity, and at the same time against (homo)nationalism, pinkwashing, capitalism, patriarchy, militarism, gender based violence and the stigmatisation of hiv+ people & sex workers. All these struggles are common, they meet and intersect through our multiple identities.

On Saturday, 13th of May, we support and take part in the Pride March in north Nicosia, which will begin from Dereboyu Suitex and will finish at Lefkeliler Hanı. The slogan of this year’s march is ”Here we go again!” (”Hade Gene”), through which we continue the struggles. The march is part of a series of events by the ”17th of May Organizational Committee”, in which we are participating for first time. A committee which functions collectively, self-organized, in the framework of open assemblies, anti-hierarchical and anti-capitalist.

“Άτε πάλε!”

Οι πορείες περηφάνιας είναι για μας πορείες μνήμης για την εξέγερση του Stonewall, για όλους τους αγώνες και τις διεκδικήσεις για απελευθέρωση των επιθυμιών, των φύλων και των σεξουαλικοτήτων μας. Απελευθέρωση απο καταπιεστικά κανονιστικά συστήματα, απο την πατριαρχία και από τον καπιταλισμό που βίαια εξουσιάζει κι εμπορευματικοποιεί τις ζωές μας, που τις κατατάσσει σε κουτάκια με μόνο σκοπό το κέρδος απο το ροζ χρήμα.

Είναι διεκδίκηση του δημόσιου χώρου, συλλογικά κι αλληλέγγυα, για τους αγώνες ενάντια στον ρατσισμό, την ομοφοβία, την αμφιφοβία, την τρανσφοβία, τον σεξισμό, την ετερο+ομο-κανονικότητα, και ταυτόχρονα τον (όμο)εθνικισμό, το pinkwashing, τον καπιταλισμό, την πατριαρχία, τον μιλιταρισμό, την έμφυλη βία και στον στιγματισμό των οροθετικών και των σεξ-εργατριών. Οι αγώνες αυτοί είναι κοινοί, συναντούνται και διασταυρώνονται μέσα από τις πολλαπλές ταυτότητες μας.

Το Σάββατο, 13 Μαϊου, στηρίζουμε και συμμετέχουμε στην Πορεία Περηφάνιας στην βόρεια Λευκωσία, η οποία θα ξεκινήσει από την οδό Dereboyu Suitex, ώρα 17.30 και θα καταλήξει στο Χάνι Lefkeliler. Μια πορεία με σλόγκαν για φέτος «Άτε Πάλε» («Hade Gene»/«Here we Go Again!») μέσα από το οποίο συνεχίζουμε τους αγώνες. Η πορεία αποτελεί μια σειρά εκδηλώσεων από την «Οργανωτική Επιτροπή της 17ης Μαίου», στην οποία συμμετέχουμε φέτος για πρώτη φορά. Μια επιτροπή που λειτουργεί συλλογικά, αυτο-οργανωμένα, στο πλαίσιο ανοικτών συνελεύσεων, αντι-ιεραρχικά και αντι-καπιταλιστικά.

“Hade Gene Yürüyoruz!”

Bizler için onur yürüyüşleri Stonewall başkaldırısının anması ve arzularımızın, cinsiyetlerimizin ve cinselliğimizin baskıcı sistemden, ataerkiden, ve hayatlarımızı şiddetle domine ederek metalaştıran kapitalizmden özgürleşme mücadelesi anlamını taşımaktadır.

Onur yürüyüşleri kollektif olarak ve dayanışma içerisinde kamusal alanlara sahip çıkmak, ırkçılık, homofobi, bifobi, transfobi, seksizm, hetero + homo normativite ile mücadele etmek ve ayni zamanda milliyetçilik, kapitalizm, ataerki, militarizm, cinsiyet temelli şiddet ve seks işçilerinin veya hiv+ kişilerin damgalanmasına karşı çıkmaya yönelik bir araçtır. Tüm bu mücadeleler ortaktır ve bizlerin çoklu kimliklerinde buluşup kesişmektedir.

13 Mayıs Cumartesi günü, Lefkoşa Dereboyu Suitex önünde başlayıp Lefkeliler Hanı’nda son bulacak olan Onur Yürüyüşü’nü destekliyoruz ve orada olacağız. Bu yıl etkinliğin sloganı mücadeleye devam edeceğimiz üzerinden “Hade Gene” olarak belirlendi. Yürüyüş kollektif olarak çalışan, kendi kendine örgütlenmiş, açık toplantıların yapıldığı, hiyerarşik olmayan ve anti kapitalist bir yapıya sahip 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından organize edilen bir dizi etkinliğin bir parçasıdır.

March FB event link: https://www.facebook.com/events/1538740732816335/

antifa λευkoşa, Dayanışma and Syspirosi Atakton