ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πορεία για την υγεία & την ελευθερία

Μπλόκα στους δρόμους να ελέγχουν τα χαρτιά μας, στρατιωτικοποίηση της δημόσιας σφαίρας, απαγόρευση κυκλοφορίας τζιαι διαδηλώσεων, ατέλειωτες ουρές εργαζομένων για τεστ για covid-19, προστίματα με την κάθε ευκαιρία, αστυνομικές αυθαιρεσίες, ποινικοποίηση των διαδηλώσεων, απόλυτη επισφάλεια στην εργασία, μειώσεις μισθών & απολύσεις…

Διαδηλώνουμε για την υγεία τζιαι την ελευθερία!
– Γιατί το παραμύθι της “ατομικής ευθύνης” έγινε το χαλί κάτω που το οποίο χώννουνται η απροθυμία του κράτους να περιθάλψει όσες το έχουν ανάγκη τζιαι ούλλες οι ελλείψεις σε εξοπλισμό τζιαι προσωπικό που τα νοσοκομεία.
– Γιατί η εργατική τάξη δέχεται δυσανάλογα τες αρνητικές επιπτώσεις των αυταρχικών μέτρων διαχείρισης της πανδημίας. Γιατί για κάποιες η τηλε-εργασία έννεν επιλογή, τζιαι συνεχίζουν να εργάζονται εκτεθειμένες στον ιό. Οι υποχρεωτικοί αυτοπεριορισμοί συχνά σημαίνουν απλήρωτες μέρες άδειας που τη δουλειά χωρίς καμιά οικονομική στήριξη.
– Γιατί κράτος, media τζιαι αφεντικά –όπως είδαμε πρόσφατα με τον διευθυντή της cypra- παρουσιάζουν τους μετανάστες ως υγειονομικό κίνδυνο για την κοινωνία, ενώ εντάθηκαν οι διαδικασίες κράτησης, απέλασης τζιαι επαναπροωθήσεων.
– Γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει την τελευταία δυνατότητα διαμαρτυρίας τζιαι άσκησης κριτικής σε ένα αυταρχικό κράτος, το δικαίωμα στη διαδήλωση. Χωρίς να υπάρχει καμιά ένδειξη για εξάπλωση του ιού σε διαδηλώσεις, σε αντίθεση με τις ξεκάθαρες ενδείξεις για εξάπλωση σε χώρους εργασίας.
– Γιατί η μείωση της διασποράς θα μπορούσε να επιτευχθεί με κλεισίματα των μαχαζιών τζιαι όι καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, που έσσιει σοβαρές επιπτώσεις στις διαπροσωπικές μας σχέσεις τζιαι την ψυχική μας υγεία. Την ίδια ώρα που επιτρέπουνται οι γάμοι τζιαι οι λειτουργίες με δεκάδες/εκατοντάδες άτομα, την ίδια ώρα που ο κόσμος στοιβάζεται στα κκαφέ, απαγορεύεται να κυκλοφορούμε τη νύχτα ακόμα τζιαι σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους.
Η πανδημία έφερε πιο έντονα που ποττέ στην επιφάνεια τα ουσιώδη συστατικά της καπιταλιστικής πραγματικότητας: φτώχια, οικονομική ανισότητα, εργατική εκμετάλλευση, αυταρχισμός, περιβαλλοντική καταστροφή.

Στεκούμαστεν αποφασισμένες:
–> Ενάντια στον αυταρχισμό του κράτους που αποπροσανατολίζει τζιαι διανέμει ευθύνες δεξιά τζιαι αριστερά, καλύπτοντας την άρνηση του να φροντίσει όσες τζιαι όσους εν σε κίνδυνο.
–> Ενάντια στο δόγμα ησυχία-τάξη-ασφάλεια τζιαι τη ζοφερή πραγματικότητα του δουλειά-οθόνη-φαΐ-ύπνος σαν τη μόνη αποδεκτή μορφή ζωής.
–> Ενάντια στη διχοτόμηση, τον συστημικό ρατσισμό τζιαι τον εκφασισμό της κοινωνίας που πλαισιώνουν την ολοκληρωτική διαχείρηση της πανδημίας.

Τα δικά μας προτάγματα:
* Διαχείριση της πανδημίας με όρους προστασίας της συλλογικής υγείας αντί με όρους αυταρχικότητας τζιαι καταστολής
* Τέλος στο ρεσιτάλ αυταρχισμού, εστιασμένη προστασία ευάλωτων ομάδων τζιαι μέτρα στήριξης ούλλου του πληθυσμού
* Αναγνώριση των μεταναστριών τζιαι αιτητών ασύλου ως μέρος του πληθυσμού του οποίου η υγεία πρέπει να προστατευτεί
* Οργάνωση τζιαι αντίσταση της πολυεθνικής εργατικής τάξης απέναντι στον κρατικό ολοκληρωτισμό & στην καπιταλιστική βαρβαρότητα

Κανένα που τα αυταρχικά μέτρα που βιώννουμε εν έσιει να κάμει απλά τζιαι μόνο με την υγειονομική κρίση. Ο νέος ολοκληρωτισμός εν η νέα κανονικότητα. Τζιαιρός να ξεκινήσουμε να οργανώνουμε την επίθεσή μας εναντίον της.
Τωρά όσο ποτέ, να ξεκαθαρίσουμε ότι η υγεία τζιαι η η ζωή εν συλλογικές υποθέσεις. Τζιαι ως τέθκοιες εν να τες υπερασπιστούμε.

**Φορούμε μάσκες, κρατούμε αποστάσεις, φροντίζουμε τους/τες διπλανές μας.

Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Ενάντια στον Κρατικό Αυταρχισμό

############

Blockades in the streets to check our papers, militarisation of the public sphere, curfew and ban on demonstrations, endless queues for covid-19 tests, fines at every occasion, arbitrary police actions, absolute precarity at work, lower salaries & lost jobs…
We demonstrate for health and freedom!
– Because the myth of “individual responsibility” has become the carpet under which are swept the state’s reluctance to take care of those who need it, as well as all the shortcomings of equipment and personnel from the hospitals.
– Because the working class is facing a disproportionate amount of negative effects from the authoritarian pandemic measures. Because for some working from home is not an option, and they continue to work exposed to the virus. The mandatory self-isolation periods often mean unpaid days off without any financial support.
– Because state, media and bosses – as we saw recently with the director of cypra – present immigrants as a health risk for society, while the procedures of detention, deportation and pushbacks are becoming harsher.
– Because the government decided to ban the last possibility of protest and critique in an authoritarian state, the right to demonstrations. Without any indication of the virus spreading at demonstrations, in contrast with the clear evidence of its spread in workplaces.
– Because the control of the virus could happen with closing shops/bars and not an overall movement ban that has severe consequences on our interpersonal relationships and our mental health. While weddings and churches function with tens and hundreds of people, while others crowd at cafes, it is forbidden to be out at night even in open, public spaces.
The pandemic has made clearer than ever the most basic components of capitalist reality: poverty, financial inequality, exploitation, authoritarianism, environmental destruction.
We stand decidedly:
–> Against the state’s authoritarianism that aims to confuse and spread blame left and right, covering its own refusal to take care of all those in danger.
–> Against the dogma of quiet-order-security and the bleak reality of work-screen-food-sleep as the only acceptable way of life.
–> Against partition, systemic racism and fascism that go with the totalitarian management of the pandemic.
We want:
* Management of the pandemic in terms of protecting collective health rather than in terms of authoritarianism and repression
* An end to the authoritarian show, focused protection of vulnerable groups and support measures for the whole population
* Recognising migrants and asylum seekers as part of the population whose health must be protected
* Organisation and resistance of the multinational working class against state totalitarianism & capitalist barbarity
None of the authoritarian measures we are living under have to do only with the health crisis. The new totalitarianism is the new normal. It is time we started to organise our attack on it.
Now, more than ever, we must make it clear that health and life are collective matters. And we will defend them as such.

We wear masks, we keep distance, we take care of those around us.

Antifascist Initiative Against State Authoritarianism